Barnum Etkisi | Forer Barnum Etkisi

Barnum Etkisi, psikolojide, tanımın aslında herkes için geçerli olan bilgilerle dolu olmasına rağmen, bireylerin kişilik tanımlarının özellikle kendileri için (diğer insanlardan çok) geçerli olduğuna inandıkları zaman ortaya çıkan olgudur. Bu etki, insanların saf oldukları anlamına gelir ; çünkü bilgi yalnızca genel olduğunda bilginin kendileri hakkında olduğunu düşünürler. Barnum Etkisi, sıklıkla (belki de yanlış bir şekilde) şovmene atfedilen ifadeden geldi.PT Barnum’a göre her dakika bir “enayi” doğuyor. Medyumlar, burçlar , sihirbazlar, el falı okuyanlar ve kristal küre gözlemcileri, insanları kendi tanımlarının son derece özel ve benzersiz olduğuna ve asla başkaları için geçerli olamayacağına ikna etmek için Barnum Etkisinden yararlanırlar.

Forer Barnum Etkisi

Barnum Etkisi psikolojide iki şekilde incelenmiş veya kullanılmıştır . Bunun bir yolu, psikolojik deneylere katılanlar için, bunu okuyan ve bunun kendileri için kişisel olarak yaratıldığına inananlar için geri bildirim oluşturmaktı. Katılımcılar bir zeka veya kişilik ölçeğini doldurduğunda, bazen deneyci bunu puanlar ve katılımcıya gerçek puanını verir. Ancak diğer zamanlarda, deneyci katılımcılara yanlış bir algı yaratmak için (örneğin olağanüstü iyi bir insan oldukları izlenimini vermek için) yanlış ve genel geri bildirimler verir. Geri bildirimin “işe yaramasının” ve bireysel bir kişinin benzersiz bir tanımlayıcısı olarak görülmesinin nedeni , bilgilerin aslında genel olması ve herkes için geçerli olabilmesidir.

Barnum Etkisi’nin çalışıldığı diğer bir yol da katılımcılara (gerçek) kişilik geribildirimi veren bilgisayarlardır . Bilgisayarlar tarafından verilen kişilik derecelendirmeleri çok genel olduğu ve çok kolay kabul edildiği için eleştirildi. Bazı araştırmacılar, insanların gerçek geri bildirimleri sahte geri bildirimlerden daha doğru olarak görüp görmediğini görmek için deneyler yaptı. İnsanlar kendilerinin gerçek tanımlarını sahte geri bildirimlerden daha doğru buluyorlar, ancak pek bir fark yok.

Barnum Etkisi olumlu ifadeler için en iyi sonucu verir. İnsanların, “Sevmediğim şeyleri yapan insanları incitmeyi sık sık düşünüyorum” gibi olumsuz bir ifade olduğunda, bir ifadenin kendileri için geçerli olduğuna inanma olasılıkları çok daha düşüktür. Bu nedenle, Barnum Etkisi raporları öncelikle burada listelenenler gibi çoğunlukla olumlu maddeler içeren ifadeler içerir. Olumsuz ifadelerin, ifadeyi sonlandıracak olumlu bir şeyle dengelendiğini unutmayın.

Bir cevap yazın