Antidepresanın Balıklar Üzerindeki Etkisi Nedir?

Bilim insanları, ilaç kullanan kişilerin tuvalete gitmesiyle suya karışan antidepresanların, balıklar üzerindeki etkisini incelemek için lepistes balığı üzerinde bir araştırma yaptı. Bulgular, fluoksetin antidepresanına maruz kalan balıkların kişiliğinin yok olduğunu ve davranışlarının birbirine benzediğini gösterdi.

Balıkların davranışlarının birbirine benzemesi tehlike arz ediyor. Çünkü balıklar, diğer balıkların davranışlarını izleyerek neler yapıp yapmaması gerektiğini öğreniyor. Örneğin bir balık yanlış karar verip ölürse, diğerleri bunu yapmayıp hayatta kalabiliyor.

Söz konusu araştırmayı yöneten, Batı Avustralya Üniversitesi’nde davranışsal ekolojist olan Giovanni Polverino bu konuda şöyle konuştu:

Ne yazık ki davranışlardaki çeşitliliğin, fluoksetine maruz kalan balık popülasyonlarında azaldığını keşfettik. Bu, değişen ve giderek kirlenen bir dünyada büyük balık gruplarını günden güne artan bir ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Daily Mail’in haberine göre, antidepresan, ilacı kullanan kişilerin tuvalete gitmesiyle suya karışıyor. Çünkü insan vücudu, ilacın bir kısmını kullanırken geri kalan kimyasalı vücuttan atıyor. Arıtma tesisleri de antidepresanı filtreleyemiyor.

Polverino ise bu tür ilaçların insanlar için yapıldığına işaret etti ve diğer hayvanları kötü etkilemesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Şimdiye kadar antidepresanların hayvanlar üzerindeki etkisini inceleyen pek çok araştırma yürütülse de bunlar genellikle hayvanlardan alınan ortalama verilere odaklanmıştı. Bu araştırmada fluoksetinin her bir balık üzerindeki etkisi incelendi.

Hakemli bilim dergisi Proceedings of the Royal Society B’de yayımlanan araştırmada 3 bin 600 lepistes yer alırken hayvanlar üç gruba ayrıldı. Gruplardan ilki temiz su, ikincisi yaban hayatındakine benzer seviyede fluoksetinin olduğu su kabına bırakıldı. Sonuncu grupsa arıtma tesislerinin çevresindekine benzer seviyede fluoksetine maruz kaldı. Balıkların davranışları iki yıl boyunca analiz edildi.

Normalde lepistesler saldırganlaşma veya endişelenebilme gibi özelliklere sahip. Fakat araştırma bulguları, ilaçlı sudaki balıkların davranışlarındaki çeşitlilikte düşüş meydana geldiğini gösterdi.

Temiz sudaki balıklar birbirinden farklı davranmaya devam ederken fluoksetine maruz kalan balıklar birbirine benzemeye başladı. Polverine “Balıklar artık kişiliksiz zombi gibi davranıyor. Farklılıkta muazzam bir düşüş. Daha önce görmediğim bir şey” dedi.

2019’daki bir araştırma, fluoksetinin bir sivrisinek balığı türü olan Gambusia holbrooki dişilerinin daha az yemelerine neden olduğunu göstermişti. Erkeklerse ilaç yüzünden çiftleşme denemelerine daha fazla zaman harcamaya başlamıştı.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/315471/

Bir cevap yazın