En Kötü Deprem Senaryosu: Zemin Sıvılaşması

Zemin sıvılaşması, bir toprağın mukavemetinin ve sertliğinin deprem sarsıntısı veya diğer hızlı yükleme ile azaldığı bir olgudur.

Zemin sıvılaşması, doymuş topraklarda, yani tek tek parçacıklar arasındaki boşluğun tamamen suyla dolu olduğu topraklarda meydana gelir. Bu su, toprak parçacıkları üzerinde, parçacıkların birbirine ne kadar sıkı bastırıldığını etkileyen bir basınç uygular. Depremden önce su basıncı nispeten düşüktür. Ancak deprem sarsıntısı, su basıncının, toprak parçacıklarının birbirine göre kolayca hareket edebileceği noktaya kadar yükselmesine neden olabilir.

Sıvılaştırılmış toprak ayrıca istinat duvarlarına daha yüksek basınç uygular ve bu da onların eğilmesine veya kaymasına neden olabilir. Bu hareket, tutulan toprağın oturmasına ve zemin yüzeyindeki yapıların tahrip olmasına neden olabilir

Artan su basıncı da heyelanları tetikleyebilir ve barajların çökmesine neden olabilir. San Fernando barajı, 1971 San Fernando depremi sırasında su altında bir kayma yaşadı. Neyse ki, baraj çökmeyi zorlukla önledi ve böylece barajın altındaki yoğun nüfuslu alanların olası bir sel felaketini önledi.

Zemin Sıvılaşması Örneği: (Japonya Depremi)

Zemin Sıvılaşması Örneği: (Endonezya Depremi Uydu Görüntüleri)

Basitleştirilmiş zemin sıvılaşması örneği: 

Bir cevap yazın