Züppe Etkisi (Snob Effect) Nedir?

Züppe Etkisi (Snob Effect) mikroekonomide yüksek gelirli insanların bir ürüne olan taleplerinin düşük gelirli insanların talebine ters orantılı olmasıdır.

“Züppe etkisi”, diğer mikroekonomik modellerin çoğuyla çelişir, çünkü talep eğrisi, normal ürünlerin tipik negatif eğimli talep eğrisinden ziyade pozitif bir eğime sahip olabilir.

Bu durum, alışılmadık, pahalı veya benzersiz ürünlere sahip olma arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu ürünler genellikle yüksek bir ekonomik değere sahiptir, ancak pratik değeri düşüktür. Bir ürün ne kadar az olursa, züppe değeri o kadar yüksek olur. Genel züppe değerine sahip bu tür ürünlere örnek olarak nadir sanat eserleri , tasarımcı kıyafetleri ve spor arabaları verilebilir.

Tüm bu durumlarda, kendi içinde kişiden kişiye değişebilen züppe değer kriterini karşılayıp karşılamadıkları tartışılabilir. Bir kişi, belirli bir iplik geçirme tekniği, uzun ömür ve kumaş nedeniyle bir tasarımcı giysisini satın aldığını makul olarak iddia edebilir. Bazı durumlarda bu doğru olsa da, istenen etki genellikle saygın bir markadan daha ucuz bir versiyon satın alınarak elde edilebilir. Genellikle bu üst düzey ürünler, indirimli mağazalarda veya çevrimiçi perakendecilerde, orijinal fiyattan derin indirimlerle sunulabilecekleri ve ürünün gerçek değerini sorgulayan kapanış ürünleri olarak son bulur. Sonuçta, zengin tüketiciler, nadirlik, ünlülerin temsili ve marka prestiji gibi yüzeysel faktörlerin cazibesine kapılabilir.

Belirli bir alandaki koleksiyoncular, en nadir ve çoğu zaman en pahalı koleksiyon parçalarını arayarak züppe etkisinden muzdarip olabilirler. Bu tür örnekler klasik otomobiller, pullar ve madeni paralardır.

Bir yanıt yazın