Sigara İzmaritlerinin Çevreye Etkisi Nedir?

Sigara izmaritleri yaban hayatı için toksik kimyasallar içerir ve her yıl 845.000 ton çöp oluşturur.

Dünyada hala bir milyardan fazla(1.3b) sigara içicisi var. Her gün 15 milyardan fazla sigara satın alınıyor ve aslında bu rakamın artması bekleniyor.

Sigara filtreleri, çevrede bozulması birkaç yıl alan bir tür plastik olan selüloz asetattan yapılır. Sigaralar, yalnızca ABD’de her yıl 90.000 yangına neden oluyor ve orman yangınlarının başlıca nedenlerinden biri, ancak sigaraların okyanus üzerindeki etkisi daha da büyük.

Atılan sigara izmaritleri fırtına kanalizasyonlarına akıyor ve nehirlere ve sonunda denizlere taşınıyor. Sigara izmaritleri, plaj temizliklerinden toplanan en yaygın çöp kalemidir. Dünya çapında, sigara izmaritleri yılda 845.000 ton çöp anlamına geliyor.

Sigara izmaritleri balıklar, deniz kuşları ve kaplumbağalar tarafından yiyecek sanılır ve sıklıkla sahile vuran ölü hayvanların midelerinde bulunur. İzmaritler suda serbestçe yüzerken bile, sigara içme sırasında filtrede tutulan kimyasallar – özellikle nikotin ve etilfenol – deniz yaşamı için de zehirlidir.

Su litresi başına bir sigara izmariti konsantrasyonlarında, toksinler küçük balıklar ve bu konsantrasyonun sekizde biri kadar su pireleri gibi planktonik organizmalar için öldürücüdür. Her yıl atılan beş trilyon izmarit, Çin’in Three Gorges Barajı’ndaki(dünyanın en büyük hidroelektrik barajıdır) tüm suyu su yaşamı için tamamen ölümcül hale getirmek için yeterli.

Bunun da ötesinde, sigara filtreleri sigaranın insanlara verdiği zararı bile azaltmayabilir. Bazı araştırmalar, sigara filtrelerinin algılanan koruyucu etkisinin, sigara içenleri sigarayı daha fazla veya daha az bırakmaya teşvik ettiğini göstermiştir. Filtredeki 12.000 selüloz asetat lifi ayrıca doğrudan akciğerlere solunabilir ve solunum hastalıklarını tetikleyebilir. Tütün üreticileri daha güvenli ve daha az kirletici filtrelere baktılar, ancak hiçbiri henüz yaygın bir pazar kabulü bulamadı.

Bir yanıt yazın