Az Olsun, Öz Olsun: Minimalizm

Minimalizm, olabilecek en az malzemeyle, en ekonomik ve en işlevsel sonuca gitme çabasıdır.

Hayatlarındaki boşlukları eşya ile doldurmaya çalışan ve elde ettikçe tatmin olma seviyesi düşen insanlar, kurtuluşu minimalizmde buluyor. İsteklerin sınırlandırılarak ihtiyaçlar doğrultusunda azaltılması, metalara olan bağımlılıktan arınılması ve karmaşık seçenekler arasında sadeliğe yönelinmesi yaşam kalitesini yükseltiyor.

İnsanların karmaşık duygu ve düşüncelerini hedef alan minimalizm, sadeliği ve hükmetme yeteneğimizi hayatımıza geri kazandırma yolunda adımlarını hızlandırmaktadır.

Pazarlamada Minimalizm 

Artan ürün çeşitliliği tüketiciyi karmaşık bir seçim paradoksunun içine sürüklerken, minimalizmin sade tasarımı, karmaşıklıktan kurtararak hükmetme duygusunu yükseltiyor. Her geçen gün, küresel markaların minimalizmi benimsemesi de bu fikri destekliyor.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri markaların minimal tasarımlarıyla baş başa bırakıyorum;

Bir yanıt yazın